Naar school in Beringen

Contactgegevens kleuteronderwijs -en lager onderwijs

Stedelijk onderwijs

Gemeenschapsonderwijs

Vrij onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)