Naar school in Beringen

Aanmeldingsformulier

Klik hier om je kind aan te melden

Bekijk hier het instructiefilmpje hoe je moet aanmelden.

De eerstvolgende aanmeldingsperiode is de aanmeldingsperiode voor schooljaar 2024-2025.
Deze periode gaat van start op 27/02/2024 en eindigt op 19/03/2024.
Het tijdstip van aanmelden is niet van belang voor de uiteindelijke plaatsverdeling.

Meer info over de tijdslijn zal later volgen. 

Wachtlijst schooljaar 2023-2024

Het schoolbestuur behoudt de wachtlijst voor alle geboortejaren (uitgezonderd het jongste geboortejaar 2021) tot en met de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar 23-24 waarop de inschrijvingen betrekking hebben. Voor het jongste geboortejaar in het kleuteronderwijs geldt voor inschrijvingen de volgorde tot en met 30 juni 2024.
Nadien wordt de wachtlijst als onbestaande beschouwd, en wordt bij vragen tot inschrijving de chronologie gerespecteerd: de eerste leerling die zich aanbiedt voor een vrije plaats moet dan ingeschreven worden.